Tietosuojaseloste

Tälle sivustolle annetut nimi- ja yhteystiedot eivät ole ulkopuolisten nähtävissä, vaan niitä käytetään yksinomaan Psykologia-lehden toimitus- ja arviointiprosesseissa.

Sokkoarvioinnin varmistamiseksi edellytämme tunnistetietojen poistamista paitsi kaikista tiedostoista myös tiedostojen asetuksista.

1. Poista kirjoittajien ja arvioijien nimitiedot kaikista tiedostoista.

2. Microsoft Office -tiedostoissa poista tunnistetiedot myös tiedostovalikosta: File > Save As > Tools (Mac-tietokoneissa Options) > Security > Remove personal information from file properties on save > Save.

3. PDF-tiedostoissa poista tunnistetiedot myös tiedoston asetuksista: Adobe Acrobatissa File > Document properties.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.