‘A Woman’, ‘as a Woman’, What Do You Mean?

Feminist ethnography, transgender studies and the uses of not passing

Kirjoittajat

  • Otso Harju Helsingin yliopisto

Abstrakti

The article calls attention to a mismatch between the multiple and often seemingly incommensurable understandings of ‘gender’, circulating both within trans and non-trans gender scholarship. Particular attention is paid to the ways in which ‘gender’ is assumed and utilized in feminist ethnography. I argue that the pressing implications that transgender theory and experience have for epistemic habits and ethnographic praxis are yet to be properly acknowledged. Using personal experiences as a non-passing transfeminine ethnographer, I show how a masking of contradicting understandings of gender regularly takes place both in everyday research situations and on levels of academic writing. This, I argue, contributes to upholding cisnormativity in ethnography.

Keywords: ethnography, transgender, methodology, feminism


’Nainen’, ’naisena’, mitä sillä tarkoitat? Feministinen etnografia, transtutkimus ja läpimenemättömyyden käyttö

Artikkeli käsittelee sekä trans- että ei-transsukupuolen tutkimuksessa kiertäviä ’sukupuolen’ määritelmien moninaisuuksia ja näiden keskinäisiä ristiriitoja. Tekstin painopiste on erityisesti tavoissa, joilla sukupuolta ymmärretään feministisessä etnografiassa. Artikkelissa väitän, että transteorian ja -kokemusten implikaatioita episteemisille ja etnografisille käytännöille ei ole tähän mennessä huomioitu kunnolla. Hyödynnän omia kokemuksiani transfeminiininä etnografina näyttääkseni, miten ristiriitaisten sukupuolikäsitysten häivyttäminen tapahtuu sekä kentätyötilanteissa että tieteellisessä kirjoittamisessa. Peittämisen käytännöt ylläpitävät osaltaan etnografian cisnormatiivisuutta.

Avainsanat: etnografia, transsukupuolisuus, metodologia, feminismi

Osasto
Pervoskooppi: artikkelit

Julkaistu

2021-12-01

Viittaaminen

Harju, O. (2021). ‘A Woman’, ‘as a Woman’, What Do You Mean? : Feminist ethnography, transgender studies and the uses of not passing. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 15(1-2), 1–16. https://doi.org/10.23980/sqs.112510