Lesbonormatiivisuuksien ristipaineessa

Määrällistä ja laadullista analyysiä Suomi24-verkkokeskusteluista

Kirjoittajat

  • Jarmo Harri Jantunen Jyväskylän yliopisto
  • Tuula Juvonen Tampereen yliopisto

Abstrakti

Artikkelissamme identifioimme tilastollisella avainsana-analyysillä Suomi24-keskustelufoorumilla tuotettuja lesboerityisiä diskursseja, joissa – toisin kuin homodiskursseissa – keskitytään seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen ja ulkonäköön. Lesbodiskursseja tarkastelemme edelleen teoriavetoisen kriittisen lähiluvun avulla. Analyysi nostaa esiin keskusteluja, joissa heteronormatiivisuuden kautta määrittyvä lesbous voidaan kokea hyvinkin ristiriitaiseksi ja ahdistavaksi. Käyttämällä hyväksi lesbomatriisin ja lesbonormatiivisuuden käsitteitä osoitamme, kuinka sekä nais- että miesfeminiinistä lesboutta ja lesboparisuhteita koskevissa keskusteluissa nojataan yhtäältä normatiiviseen ajattelutapaan ja toisaalta haastetaan sitä.

Avainsanat: lesbous, lesbonormatiivisuus, keskustelufoorumit, korpusavusteinen diskurssintutkimus


Cross pressured by lesbonormativity. Quantitative and qualitative analysis of online conversations on the Suomi24 discussion forum

In our article, we use statistical keyword analysis to identify typical lesbian discourses at the Suomi24 discussion forum. Contrary to gay discourses, they focus on sexual orientation, gender and looks. These lesbian discourses are further analyzed by critical close reading. The analysis highlights conversations in which lesbianism can feel extremely conflicting and distressing when defined in heteronormative terms. Moreover, by using the concepts of lesbian matrix and lesbonormativity, we show how discussions concerning both feminine and masculine appearing lesbians as well as lesbian relationships rely on normative thinking, while also challenging it.

Keywords: lesbianism, lesbonormativity, discussion forums, corpus-assisted discourse studies

Osasto
Pervoskooppi: artikkelit

Julkaistu

2021-12-01

Viittaaminen

Jantunen, J. H., & Juvonen, T. (2021). Lesbonormatiivisuuksien ristipaineessa: Määrällistä ja laadullista analyysiä Suomi24-verkkokeskusteluista. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 15(1-2), 17–36. https://doi.org/10.23980/sqs.112512