Pervot karvat?

Kirjoittajat

  • Susanna Paasonen Turun yliopisto
  • Annamari Vänskä Aalto-yliopisto

Abstrakti

Karvojen arkisen kasvattamisen, trimmaamisen, poistamisen tai silleen jättämisen myötä sekä mukaudutaan sukupuolta, seksuaalisuutta ja haluttavuutta koskeviin normeihin että haastetaan niitä. Näin on erityisesti naisiksi merkittyjen ruumiiden kohdalla. Tämä artikkeli luotaa karvojen luontokulttuuria ja karvoihin kietoutuvia merkityksiä alapäähän keskittyen. Liikumme kulttuurihistoriallisista ja nykyisyydessä edelleen elävistä rajanvedoista häpykarvojen muoteihin, normeihin ja niihin yhdistyviin vastarinnan paikkoihin. Keskitymme erityisesti kaksinapaisuuksiin, joissa karvojen on nähty merkitsevän rajoja niin ihmisen ja eläimen, puhtaan ja saastaisen, häveliään ja hävyttömän kuin normaalin ja epänormaalin välillä, usein ristiriitaisin tavoin.

Osasto
Pervoskooppi: artikkelit

Julkaistu

2022-09-24

Viittaaminen

Paasonen, S., & Vänskä, A. (2022). Pervot karvat? . SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 16(1), 1–16. https://doi.org/10.23980/sqs.121875