“My Lies and Liaisons with Marilyn”

An Autofictional Representation of the Downtown Man, a Finnish Successor to the Marlboro Man in the Early 1990s

Kirjoittajat

  • Kari Silvola Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

In this autobiographical/autofictional article, I analyze the representation of masculinity, an advertising poster for a new Finnish cigarette brand from the 1990s recession, when a new man, a “softie,” debuted under the pressure of the traditional male model and the twenty-first-century dudes and lads. The model posing in the poster is a homosexual, me. In the article I ask whether a gay could represent a Finnish man in the early 1990s or only present him. I examine the picture with a queer eye in search of inconsistencies and distortions that break present alternative interpretations to heteronormativity.

Keywords: homosexuality, masculinity, heteronormativity, advertising, representation, autofiction

”Valheeni ja viettelykseni Marilyn kanssa”: Downtown-miehen eli Marlboro-miehen suomalaisen manttelinperijän autofiktiivinen representaatio

Analysoin autobiografisessa/autofiktiivisessä artikkelissani maskuliinisuuden representaatiota, uuden suomalaisen tupakkamerkin julistetta, lama-ajalta 1990-luvun alusta, jolloin uusi mies, ”pehmo”, debytoi perinteisen miehen mallin ja 2000-luvun äijien ja jätkien puristuksessa. Julisteessa poseeraava malli on homoseksuaali, minä. Artikkelissa kysyn, voisiko homo edustaa suomalaista miestä 1990-luvun alussa vai vain esittää tätä. Tarkastelen kuvaa queerilla katseella etsien epäjohdonmukaisuuksia ja vääristymiä sen heteronormatiivisuudessa ja esitän sille vaihtoehtoisia tulkintoja.

Avainsanat: homoseksuaalisuus, maskuliinisuus, heteronormatiivisuus, mainonta, representaatio, autofiktio

Osasto
Pervoskooppi: artikkelit

Julkaistu

2022-12-30

Viittaaminen

Silvola, K. (2022). “My Lies and Liaisons with Marilyn”: An Autofictional Representation of the Downtown Man, a Finnish Successor to the Marlboro Man in the Early 1990s. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 16(2), 1–18. https://doi.org/10.23980/sqs.125612