Coming up Roses

Gender Ambiguity and the Unnatural in Two Short Stories by Ali Smith

Kirjoittajat

  • Joonas Säntti Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Discussing two short stories by contemporary Scottish author Ali Smith, my article recommends a close reading of short prose narratives as potential examples of ungendered character-narration. I combine queer and unnatural narrative theory to consider how forms of telling contribute to gender ambiguity. Further, I advocate interpretative strategies that resist naturalization and causal explanations. Instead, a queer reading of Smith’s “erosive” (2003) and “The beholder” (2015) delights in their ambiguity, waywardness, and narrative inventiveness. The texts can be approached as exercises in unknowing.

Keywords: queer narratology, unnatural narratology, ungendering, narrative voice, causality, Ali Smith

Ruusuisia aikoja: sukupuolen monitulkintaisuus ja epäluonnollisuus kahdessa Ali Smithin novellissa

Artikkeli käsittelee kahta skotlantilaisen nykykirjailija Ali Smithin novellia. Ehdotan lyhyiden proosatekstien lähilukua mahdollisina esimerkkeinä sukupuolittamattomista henkilökertojista. Yhdistelen queeriä ja epäluonnollista kertomusteoriaa osoittaakseni, kuinka kerrontaratkaisut vaikuttavat sukupuolen monitulkintaisuuteen. Artikkeli myös suosittelee tulkintastrategioita, jotka vastustavat luonnollistavia ja kausaalisia selityksiä. Näiden sijaan queer luenta Smithin novelleista ”erosive” (2003) ja ”The beholder” (2015) nauttii niiden ambiguiteetista, arvaamattomuudesta ja kerronnallisesta kekseliäisyydestä. Tekstejä voi tarkastella aktiivisen tietämättömyyden harjoituksina.

Avainsanat: queer-narratologia, epäluonnollinen narratologia, sukupuolettomuus, kertoja, kausaalisuus, Ali Smith

Osasto
Pervoskooppi: artikkelit

Julkaistu

2022-12-30

Viittaaminen

Säntti, J. (2022). Coming up Roses: Gender Ambiguity and the Unnatural in Two Short Stories by Ali Smith. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 16(2), 19–35. https://doi.org/10.23980/sqs.125615