Creating a Home in the Borderlands? 30–41.

Kirjoittajat

  • Emmi Vähäpassi Sukupuolentutkimus, Turun yliopisto

Abstrakti

Transtutkimuksessa on keskusteltu kodin käsitteestä ja politiikasta suhteessa kertomuksiin transsukupuolisuudesta. Artikkelissani syvennän keskustelua kodin ja yhteisön metaforista. Aineistonani ovat trans*ihmisten tekemän, trans*liikkeeseen linkittyvän ja trans*ihmisille suunnatun median kierrättämät kertomukset yhteisöstä, kehollisista muutoksista ja kohtaamisista sosiaalisessa maailmassa. Analysoin erityisesti yhdysvaltalaisen transmiesten Original Plumbing -lehden kuutta ensimmäistä numeroa (2009–2011), ja vertaan lehden tapoja käsitellä kodin ja yhteisöön kuulumisen tavoitteita ja jännitteitä transteoretisoinnissa käytyihin keskusteluihin (erityisesti Prosser 1998). Osoitan, miten transihmisille suunnattu media tekee tilaa monenlaisille ruumiille, sukupuolille ja elämille kertomalla tarinoita niin julkisesta poliittisesta aktivismista kuin yksilötason mikropolitiikasta. Yhtäältä analysoimani printti- ja verkkomedia toimii vastajulkisuutena (vrt. Warner 2005), joka haastaa vallitsevaa lääketieteellistä näkemystä transsukupuolisuudesta sekä valtasuhteita laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Toisaalta se kierrättää ajatusta voimauttavasta yhteisöstä, yhteisökodista ja ruumiista joista tulee koteja. Transjulkisuus sekä pyrkii muuttamaan sosiaalista maailmaa että edistämään transihmisten sovittautumista ympäröivään yhteiskuntaan.

Osasto
Pervoskooppi: artikkelit
Julkaistu
tammi 8, 2015

Viittaaminen

Vähäpassi, E. (2015). Creating a Home in the Borderlands? 30–41. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 7(1–2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sqs/article/view/50796