Vad ar det som heter queeraktivism i Norge och Sverige? Lokala variationer i en internationell diskurs. 1–21.

Kirjoittajat

  • Jan Wickman Dr.Soc.Sc.

Abstrakti

I denna artikel vill jag dryfta vad det löst definierade begreppet queer innebär i ett aktivistiskt sammanhang i Norge och Sverige. Hur har begreppets teoretiska, politisk-aktivistiska och tematiska aspekter blivit betonade i det som benämns som queeraktivism av dem som benämns som queeraktivister i de två länderna? Den geografiska avgränsningen i denna frågeställning lyfter fram den lokala (nationella) kontextens betydelse för utformningen av tillämpningar av en internationell diskurs som queer. Jag vill diskutera norsk och svensk queeraktivism sida vid sida dels för att se hur den skandinaviska queeraktivismen förhåller sig till de diskurser med angloamerikanskt ursprung som den refererar till och dels för att undersöka variation inom Norden. I de följande inledande avsnitten specificeras dessa frågor innan en presentation av materialet leder till den empiriska diskussionen.

Osasto
Pervoskooppi: artikkelit
Julkaistu
joulu 1, 2012

Viittaaminen

Wickman, J. (2012). Vad ar det som heter queeraktivism i Norge och Sverige? Lokala variationer i en internationell diskurs. 1–21. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 6(1–2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sqs/article/view/50848