Syrjintää ja yhdenvertaisuutta. Homoseksuaalien näkyvyys politiikassa

  • Anna Moring

Abstrakti

Arvio teoksesta: Juvonen, Tuula: Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa. Tampere: Vastapaino, 2015.
Osasto
Pervosilmäys: arvostelut
Julkaistu
joulu 30, 2015
Viittaaminen
Moring, A. (2015). Syrjintää ja yhdenvertaisuutta. Homoseksuaalien näkyvyys politiikassa. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 9(1–2), 52–55. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sqs/article/view/53602