Intersex in the Age of Queer Bioethics

Recommendations on the Fundamentals of Ovotestes Interventions for Intersex Youth

  • Emma Tunstall
  • Sarah Kay Moore
  • Lance Wahlert

Abstrakti

Queer-bioeettistä tarkastelua voi soveltaa joukkoon erilaisia queer-positioita: esimerkiksi lesbovanhempiin, HIV-positiivisiin homo- ja bi-miehiin, transsukupuolisiin nuoriin ja sukupuoleltaan moninaisiin henkilöihin. Tässä artikkelissa tarkastelemme intersukupuolisen lapsen positioita eettisten ongelmien ja velvollisuuksien keskiössä queer-bioeettisesti orientoituneesta näkökulmasta. Intersukupuolisuuden muodoista keskitymme ovotestikulaariseen epänormatiivisuuteen, jota käsittelemme sekä eettisellä että kliinisellä tasolla – onhan eräs queer-bioetiikan tarkoituksista luoda queer-väestöt kattavaa eettistä ohjeistusta lääketieteen kliiniseen työhön. Aluksi tarkastelemme ovotestikulaarisuuden eri muotoja. Seuraavaksi keskitymme intersukupuolisuuden 46,XX-muotoihin, joissa henkilön sukupuoli on ulkoisten sukuelinten perusteella epäselvä. Keskitymme erityisesti kysymyksiin, jotka koskevat 75 % intersukupuolisista henkilöistä, jotka saavat diagnoosin alle kaksikymmentävuotiaina. Sivuamme myös ongelmia, jotka koskevat sitä 20 % henkilöistä, jotka diagnosoidaan viisivuotiaana. Tarkastelemme intersukupuolisuuteen – ja erityisesti ovotestikulaarisuuteen – liittyviä käytänteitä. Lopuksi esitämme autonomian, hyvän tekemisen ja pahan tekemisen periaatteisiin nojaavan eettisen tarkastelun mallin sekä punnitsemme näitä periaatteita suhteessa intersukupuolisuuden kliiniseen hoitotyöhön. Päädymme suosittamaan autonomiaa lastenlääketieteen etiikan ohjenuoraksi silloin, kun se on mahdollista.

Osasto
Pervoskooppi: artikkelit
Julkaistu
touko 25, 2018