"Surkean surkea uutinen"

Lähetystyön pyhä, heteronormatiivinen järjestys muuttuvassa kirkossa ja maailmassa

Kirjoittajat

  • Eetu Kejonen

Abstrakti

Artikkelissa analysoidaan miesparin lähetystyöhön siunaamisesta virinnyttä keskustelua Seurakuntalainen-nettilehdessä hyödyntäen Sari Charpentierin 1990-luvun parisuhdekeskustelun yhteydessä esille nostamaa pyhän järjestyksen käsitettä. Artikkeli liikkuu kahden keskustelun ja tutkimusperinteen – kirkollis-teologisen ja sukupuolentutkimuksen – välisillä rajapinnoilla. Analyysissä nousee erityisesti esille se, miten voimakkain sanakääntein tapahtunutta kommentoitiin. Materiaali todistaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon niin kutsuttujen konservatiivien ja liberaalien välisistä jakolinjoista. Kommentoinnissa vähemmistöksi jääneissä ”liberaaleissa” kommenteissa tapahtunutta puolustettiin muun muassa lähimmäisenrakkauteen ja syrjimättömyyteen vetoamalla. Palstaa hallinnut ”konservatiivinen” kommentointi keskittyi Raamatun arvovallan puolustamiseen tavalla, joka sisälsi selkeitä heteronormatiivisia ja kristillis-konservatiivisia, mutta samalla myös maallisemmista argumentaation tavoista nousevia käsityksiä. Katson, että kommentointia voidaan lähestyä ja sanoittaa pyhän järjestyksen kaltaisten selitysmallien avulla. Lähettipäätöksen herättämä keskustelu voidaan kytkeä myös muihin näkökulmiin, joiden avulla on nähtävissä sen yhteys nykyiseen kulttuuriseen tilanteeseen ja heteronormin horjumiseen myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä.

Osasto
Pervoskooppi: artikkelit

Julkaistu

2018-05-25

Viittaaminen

Kejonen, E. (2018). "Surkean surkea uutinen": Lähetystyön pyhä, heteronormatiivinen järjestys muuttuvassa kirkossa ja maailmassa. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 12(1-2), 17–34. https://doi.org/10.23980/sqs.70784