Nro 1 (2008): Lähivertailuja 18

Lähivertailuja 18

Helle Metslang ja Riho Grünthal (toim.).

Lähivertailuja 18 jatkaa suomalais-virolaisten kieleen ja kulttuuriin liittyvien julkaisujen perinnettä, ja sen edeltäjät ovat ilmestyneet eri suomalaisten yliopistojen sarjoissa. Tämän kokoelman artikkelit perustuvat valtaosin keväällä 2006 Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla järjestetyn suomalais-virolaisen kontrastiiviseminaarin Suomen ja viron kieli kontaktissa esitelmiin. Artikkeleissa tarkastellaan kielellistä ja kulttuurista vuorovaikutusta teatterikritiikin, kulttuuri- ja tutkimushistorian kannalta, kielenoppimisen näkökulmasta ja Suomessa puhutun viron kielen valossa. Lisäksi mukana on puhtaammin viron kieleen liittyviä artikkeleita.

Kogumik „Lähivertailuja 18“ jätkab soome-eesti keele ja kultuuri alaste publikatsioonide traditsiooni. Enamik artikleid põhineb 2006. a. kevadel Helsingi ülikooli Tvärminne zooloogiajaamas peetud soome-eesti kontrastiivseminari „Soome ja eesti keel kontaktis“ ettekannetel. Artiklite temaatika hõlmab kultuuri- ja keeleuurimisloolisi kontakte teatrikriitikas, minevikus ja tänapäeval, Soome eestlasi ja nende keele eripära, eesti ja soome keele vastastikust õpetamist, eesti keele eri aspekte.

Eesti Rakenduslingvistika Ühing: https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290

Julkaistu: 2009-01-01