Virtuaalinen vuorovaikutus ruumiillisuuden näkökulmasta – Sosiaalinen kohtaaminen ja yhteistoiminta virtuaalisessa tavoitteellisessa toiminnassa ja jumalanpalveluksessa

Kirjoittajat

  • Isto Peltomäki Helsingin yliopisto

Abstrakti

Koronapandemian aikana yhdessä työskentely ja opiskelu virtuaalisten alustojen avulla on lisääntynyt, kun kokoontuminen on ollut riski ja rajoitukset ovat kokoontumiset kieltäneet. Myös jumalanpalvelukset on välitetty virtuaalisesti seurattaviksi ja osallistuttaviksi. Artikkeli vastaa kysymyksiin, millaista virtuaalisessa ympäristössä toimiminen on luonteeltaan sekä miten virtuaalinen etätyöskentely soveltuu erilaisiin tavoitteellisille yhdessä toimimista edellyttäville sosiaalisille tilanteille ja uskonnolliselle toiminnalle. Tarkastelua ohjaa ruumiinfenomenologiassa huomioitu seikka, että ihminen on ruumiillinen olento. Artikkeli siis kysyy, millaista virtuaalinen toiminta on ruumiillisuuden valossa. Myös virtuaalinen yhteistyö on luonteeltaan ruumiillista toimintaa: vuorovaikutus tapahtuu myös virtuaalisesti kehollisten toimintojen ja aistien avulla. Kehollinen viestintä on kuitenkin virtuaalisissa palveluissa rajoittunutta. Parhaiten ne soveltuvat sellaiseen tavoitteelliseen yhteistoimintaan, joka rakentuu pitkille ja harkituille puheenvuoroille. Pitkän ajan pelkästään virtuaalisten palveluiden varassa toimimisella on huonoja seurauksia niin opinnoissa kuin työpaikoilla, joissa sosiaalisella toiminnalla ja niiden kautta rakentuvilla tunnesiteillä on olennainen merkitys. Jumalanpalvelukseen osallistuminen on nimenomaisesti ruumiillista toimintaa, jossa korostuu kirkossa olemisen, muiden läsnäolon ja vuorovaikutuksen merkitys. Uskonnollisuus ylipäätään on luonteeltaan ruumiillista siinä mielessä, että se on elettyä eikä intellektuaalista opin ja opetuksen omaksumista ja ymmärtämistä. Jumalanpalveluksen virtuaalisuus väistämättä hukkaa paljon tilaisuuden ruumiillisesta ulottuvuudesta, mutta ei kuitenkaan kaikkea. Jumalanpalveluksen tarkoituksesta ja merkityksestä toteutuu paljon myös virtuaalisesti välitettyyn tilaisuuteen osallistumisen kautta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-17

Viittaaminen

Peltomäki, I. (2021). Virtuaalinen vuorovaikutus ruumiillisuuden näkökulmasta – Sosiaalinen kohtaaminen ja yhteistoiminta virtuaalisessa tavoitteellisessa toiminnassa ja jumalanpalveluksessa. Diakonian Tutkimus, (2). https://doi.org/10.37448/dt.103052