Tunteiden vuoristorataa korona-ajan hautajaisissa

Kirjoittajat

Avainsanat:

hautajaiset, tunteet, kehollisuus, elämän merkityksellisyys, kohtaaminen

Abstrakti

Korona-pandemia on vaikeuttanut hautajaisia ympäri maailmaa. Ymmärrän tunteet laajasti osana hautajaisiin osallistuneiden kehollista kokemusta. Tutkimukset korostavat hautajaisten merkitystä tunteiden mahdollistajana menetyksen jälkeen (Castle & Phillips, 2003) ja osallistumisen tärkeyttä osana vainajan muistamista (Davies, 2011). Pandemia-aika ja siihen liittyvät poikkeustoimet herättävät tunteita hautajaisiin osallistujissa, siksi etsin vastausta kysymykseen: Mitä tunteita osallistujat kokivat korona-ajan hautajaisissa?

Artikkeli pohjautuu 43 kirjoittajan kirjeisiin, jotka käsittelevät osallistumista korona-ajan hautajaisiin ja sen herättämiä tunteita. Temaattisen analyysin avulla määritin seuraavat pääteemat: ärsytyksen tunteet hautajaisia järjestettäessä, ristiriitaiset tunteet osallistumisesta, tunteiden kehollisuus ja elämän merkityksellisyyteen liittyvät tunteet.  

Tulokset osoittavat, että osallistuminen korona-ajan hautajaisiin sai aikaan monenlaisia keskenään ristiriitaisia tunteita. Pandemia-aika haastaa seurakuntien työtekijöiden taidot kohdata lähiomaisten tunteiden vuoristorataa. Korona-aikana tapahtuneen menetyksen yhteydessä on välttämätöntä käsitellä tunteita ja pohti elämän merkityksellisyyttä ja auttavalla kohtaamisella tukea menetyksen kokeneiden tunneprosessille.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-01

Viittaaminen

Vähäkangas, A. M. (2021). Tunteiden vuoristorataa korona-ajan hautajaisissa . Diakonian tutkimus, (2). https://doi.org/10.37448/dt.111091