Koronaviruspandemian vaikutukset elämän merkityksellisyyden kokemuksiin keväällä 2020

Kirjoittajat

  • Suvi-Maria Saarelainen Itä-Suomen yliopisto
  • Hilla Inkilä Itä-Suomen yliopisto
  • Lluis Oviedo Pontificia Universita Antonianum
  • Francis-Vincent Anthony Salesian Pontifical University
  • Berenika Seryczynska Nicolaus Copernicus University, Toruń
  • Piotr Roszak Nicolaus Copernicus University, Toruń
  • Josefa Torralba Albaladejo University of Murcia

Avainsanat:

Merkityksellisyys, Uskonnollinen elämänhallinta, Korona

Abstrakti

Tämä artikkeli perehtyy siihen, miten kokemus elämän merkityksellisyydestä näyttäytyi ensimmäisen korona-aallon aikana. Määrällinen tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2020. Pääosa kyselyyn vastanneista (N = 1162) oli suomalaisia, puolalaisia, italialaisia ja espanjalaisia. Tutkimustulokset osoittavat, että kokemus elämän merkityksellisyydestä säilyi varsin vahvana koronapandemian alkupuolella. Uskonnollisuus näyttäytyi vastaajien keskuudessa merkityksellisyyttä vahvistavana tekijänä. Myös vastaajien korkea koulutustaso ja ikääntyminen vaikuttivat tukevan merkityksellisyyden kokemusta. Pandemian leviämisen ja merkityksen kokemuksen välillä löytyi myös yhteys. Tulokset osoittavat, että vaikka ihminen kokee merkityksellisyyden kokemusta, voi hän tulla haastetuksi muilla elämän alueilla. Pandemian pitkittyessä onkin oletettavaa, että ihmisten henkisen ja hengellisen tuen tarpeet moninaistuvat.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-01

Viittaaminen

Saarelainen, S.-M., Inkilä, H., Oviedo, L., Anthony, F.-V., Seryczynska, B., Roszak, P., & Torralba Albaladejo, J. (2021). Koronaviruspandemian vaikutukset elämän merkityksellisyyden kokemuksiin keväällä 2020. Diakonian tutkimus, (2). https://doi.org/10.37448/dt.111912