Porno kristittyjen hengellisyyden ja läheisten ihmissuhteiden haasteena

Kirjoittajat

  • Pia Rendic Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

pornografia, pornonkäyttö, kristillisyys, jumalasuhde, parisuhde, syyllisyys, häpeä

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelen, millä tavoin pornonkäyttö on vaikuttanut pornoa käyttävien ja sitä käyttäneiden suomalaisten kristittyjen kokemukseen heidän hengellisestä elämästään ja parisuhteestaan. Vaikka moni kristitty kuluttaa pornoa, sen käyttö on uskonnollisesti tabu. Artikkelin tulokset perustuvat nettikyselyn avulla maaliskuussa 2018 kerättyyn aineistoon (N=505). Tulokset osoittavat, että pornonkäytöllä on merkittäviä vaikutuksia kristittyjen hengelliseen elämään ja parisuhteeseen. Eniten pornonkäyttö on synnyttänyt häpeää, syyllisyyttä ja kokemusta kelpaamattomuudesta, jotka etäännyttävät ihmistä Jumalasta ja seurakunnasta. Lisäksi pornonkäyttö on etäännyttänyt kristittyjä omasta puolisosta, sekä aiheuttanut parisuhteeseen surua ja loukkaantumisen tunteita psyykkisesti ja seksuaalisesti. Tämä seksuaalisuuden näkökulma ei suomalaisessa tutkimuksessa ole aiemmin noussut esille. Toisaalta aineistosta nousi esiin myös neutraaleja ja armoon sidottuja vaikutuksia.

Despite many Christians consume pornography, it is still a religious taboo. In this article, Iexamine how porn use has affected the spiritual lives and relationships of Finnish Christians. The results are based on data obtained through an online survey (N=505) published in March 2018. The results show that pornography consumption significantly impacts Christians’ spiritual lives and their romantic relationships. In relationships, pornography use was seen as having a significant mental and sexual impact. The sexual aspect has not previously been raised in Finnish research. Spiritually, porn use causes shame, guilt and experiences of unworthiness. All this lead to isolation and distance from God, the church and one’s spouse. Neutral and grace-bound effects also emerged from the data.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-06-14

Viittaaminen

Rendic, P. (2023). Porno kristittyjen hengellisyyden ja läheisten ihmissuhteiden haasteena. Diakonian tutkimus, (1). https://doi.org/10.37448/dt.120987