Diakoni Tapaninpäivän saarnassa: Rakastava marttyyri ja tarkka taloudenhoitaja

Kirjoittajat

  • Harri Hautala UEF

Avainsanat:

Luther, diakoni, Stefanos, virka, karitatiivisuus

Abstrakti

Tässä artikkelissa analysoitava Tapaninpäivän saarna on epistolasaarna, joka on osa Martin Lutherin saarnaajien apuvälineeksi kirjoittamaa postillateosta vuodelta 1523. (WA 10/1/1). Luther piti Apostolien tekojen Stefanosta diakonien esikuvana ja samalla mallina järjestää diakonin virka kirkossa. Diakonin viran keskiaikaan mennessä muodostunutta käyttöä Luther kuvaa ilmaisulla ”evankeliumien ja epistoloiden lukeminen.” Luther kritisoi tällä ilmaisulla diakonin liturgisia tehtäviä, joihin keskittymistä Luther piti raamatunvastaisina ja ihmiskeksintöinä. Saarnassa reformaattori kuvaa sekä diakonin ominaisuuksia että tehtäviä. Katkelmaa saarnasta on käytetty Lutherin diakonikäsityksen lähteenä ilman tarkempaa analyysiä, jolloin tulkintaa on mahdollisesti värittänyt karitatiivinen diakoniakäsitys. Tässä artikkelissa tarkoituksenani on selvittää alkukielen analyysilla Lutherin käsitykset diakonin asemasta, tehtävästäja henkilökohtaisista ominaisuuksista Tapaninpäivän saarnassa. Analyysin perusteella Luther näkee diakonin tehtäväksi yhteisten varojen hallinnoimisen, jossa korostuvat taloushallinnon taidot. Rakkaus sen sijaan ilmenee Stefanoksen elämässä marttyyrin kohtalona.

The St. Stephen's Day sermon analyzed in this article is an epistolary sermon that is part of a collection of sermons written by Martin Luther as an aid to preachers from 1523. (WA 10/1/1). Luther considered St. Stephen in the Acts of the Apostles to be a model for deacons and the same model for organizing the office of deacon in the church. Luther describes the use of the office of deacon that had developed by the Middle Ages with the expression "reading the gospels and epistles". The criticism concerns the deacon's liturgical duties, which Luther considered to be unbiblical and human inventions. In the sermon, the reformer describes both the qualities and duties of a deacon. A quote from the sermon has been used as a source of Luther's concept of deaconship without a more detailed analysis, in which case the interpretation has possibly been colored by a charitable concept of deaconship. In this article, my purpose is to find out Luther's view of the deacon's position, duties and personal qualities in the St. Stephen's Day sermon by analyzing the original language. Based on the analysis, Luther sees the task of the deacon as the management of common funds, where financial management skills are emphasized. Love, on the other hand, appears in St. Stephen's life as a martyr's destiny.   

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-06-14

Viittaaminen

Hautala, H. (2023). Diakoni Tapaninpäivän saarnassa: Rakastava marttyyri ja tarkka taloudenhoitaja. Diakonian tutkimus, (1). https://doi.org/10.37448/dt.126902