Toivo on ihmisoikeus

Paperittomien auttaminen vallankäyttöön liittyvänä, eettisenä ja diakonisena kysymyksenä

Kirjoittajat

  • Nora Repo-Saeed ADRA Finland Säätiö sr

Abstrakti

Artikkelini analysoi ja koostaa Helsingin seurakuntayhtymän Ristin suojassa -diakoniaprojektin työntekijänä vuosina 2017–2020 tekemiäni havaintoja suomalaisen yhteiskunnan järjestelmistä ja toimintatavoista ulkomaalaisia koskevassa päätöksenteossa. Erityisdiakonian yksikköön sijoitettu diakoniaprojekti keskittyi auttamaan Suomessa oleskelevia paperittomia siirtolaisia erityisesti pääkaupunkiseudulla. Avaan paperittomuuteen liittyviä teemoja neljän asiakastyöhön pohjaavan tyyppiesimerkin kautta ja käytän teoreettisena viitekehyksenä valtaistamisen etiikkaa. Tarkastelen paperittomien siirtolaisten auttamista palveluiden piiriin pääsemisen ja vallankäytön kannalta, sekä poliittisena ja oikeuksiin liittyvänä kysymyksenä. Pohdin heidän auttamistaan myös kirkon perustehtävän diakonian näkökulmasta. Päätän artikkelini pohdintaan paperittomien asiakkaiden sijoittumisesta monenlaisen vallankäytön leikkauspisteeseen ja asiakasryhmän erityisen haavoittuvuuden vuoksi auttamistyöltä edellytettävän eettisen luonteen korostumiseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-05-18

Viittaaminen

Repo-Saeed, N. (2020). Toivo on ihmisoikeus: Paperittomien auttaminen vallankäyttöön liittyvänä, eettisenä ja diakonisena kysymyksenä. Diakonian Tutkimus, (1). https://doi.org/10.37448/dt.87988