Lähirelaatioiden vaikutus vainajan hautatahdon kunnioittamiseen

Abstrakti

Hautatahdossa on lain mukaan kyse vainajan autonomian ja katsomusten kunnioittamisesta.  Tämä artikkeli analysoi läheisensä menettäneiden kertomuksia hautatahdosta ja siitä, miten he ovat pyrkineet huomioimaan vainajan tahdon hautajaisten suunnittelussa ja hautauspaikan valinnassa.  Artikkelin aineisto muodostuu kolmentoista surevan läheisen haastatteluista, jotka on analysoitu temaattisella sapluuna-analyysillä. Tulokset osoittavat, että osassa tapauksista vainaja oli selkeästi ilmaissut toiveensa hautaussuunnitelmista, mutta osassa tapauksista kyse oli oletetun hautatahdon ilmaisuista. Katsomukset vaikuttivat vainajan hautatoiveisiin erityisesti silloin kun hänellä oli ollut selvä uskonnollinen tai ei-uskonnollinen vakaumus. Vainajan, surevan läheisen ja muiden läheisten relaatioilla oli iso merkitys vainajan hautatahdon seuraamisessa. Tutkimuksemme osoitti, että uusperhetilanne hankaloitti vainajan hautatahdon noudattamista erityisesti niissä tilanteissa, joissa läheisillä oli erilaisia tulkintoja vainajan toiveista. Mitä selvemmin vainaja on ilmaissut toiveensa hautausrituaalista, hautatavasta ja hautapaikasta läheisilleen, sitä helpompi hautajaiset on järjestää. Tämä säästää läheisiä turhilta riidoilta ja mielipahalta.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 15, 2020
Viittaaminen
Vähäkangas, A. M., & Mäki-Petäjä-Leinonen, A. (2020). Lähirelaatioiden vaikutus vainajan hautatahdon kunnioittamiseen. Diakonian Tutkimus, (2). https://doi.org/10.37448/dt.89866