Osallisuuteen pyrkivä ruoka-apu myrskyn silmässä. Diskurssianalyysi ruoka-apuun liittyvistä verkkokeskusteluista vuosina 2017–2018

Kirjoittajat

  • Rosa Huotari Helsingin yliopisto

Abstrakti

Abstract: Community dining – social inclusion or remunerativeness?

Discourse analysis of online debates on food assistance in 2017–2018 (97 sanaa)

This article examines online forum discourses of the debates on charitable food assistance in 2017–2018. The main topic of the debates is the shift from “conventional breadlines” towards a more socially inclusive and community-oriented food assistance model. The results reveal three main discourses which approach charitable food assistance in variant ways from variant perspectives while producing different kind of representations of social inclusion and poverty. Interestingly, discourses approaching food assistance from outsiders’ perspective support the shift towards a more socially inclusive food assistance whereas the only discourse from insiders’ perspective opposes the changes in the assistance.

 

Tiivistelmä (100 sanaa)

Leipäjonoja eli pääasiassa vähävaraisille tarkoitettua maksutonta ruoka-apua on viime vuosina pyritty kehittämään sosiaalisesti osallistavamaksi. Muun muassa pääkaupunkiseudulla monet seurakunnat ja kolmannen sektorin ruoka-aputoimijat ovat viime vuosina integroineet ruuanjaon yhteyteen osallisuutta edistämään tähtääviä yhteisöruokailuja. Tässä artikkelissa tutkin, millaista keskustelua muutokset ruoka-avussa herättivät Helsingin Sanomien ja Ylen uutisten kommenttipalstoilla vuosina 2017–2018. Diskurssianalyysin avulla verkkokeskusteluista hahmottuu kolme erilaista ja eri näkökulmista ruoka-apua tarkastelevaa diskurssia, jotka suhtautuvat osallisuuteen ja köyhyyteen eri tavoilla näkökulmastaan riippuen. On mielenkiintoista, että ruoka-apua ulkopuolelta tarkastelevissa diskursseissa osallisuuden edistämiseen ja yhteisöruokailuihin suhtaudutaan myönteisesti. Sen sijaan ainoassa ruoka-avussa käyvien näkökulmasta, eli ruoka-apua sisäpuolelta tarkastelevassa diskurssissa osallisuuteen ja yhteisöruokaluihin suhtaudutaan kriittisesti.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-06-23

Viittaaminen

Huotari, R. (2021). Osallisuuteen pyrkivä ruoka-apu myrskyn silmässä. Diskurssianalyysi ruoka-apuun liittyvistä verkkokeskusteluista vuosina 2017–2018. Diakonian Tutkimus, (1). https://doi.org/10.37448/dt.97401