Vernacular and Traditional Ways of Cooking

  • Kaija Heikkinen, PhD, Professor University of Joensuu

Abstract

Knuuttila Maarit 2006. Kansanomainen keittämisen taito. (English summary: Cooking, Tradition and Kitchen Women's Nation.) Kansatieteellinen Arkisto 50. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys. 335 pp. III. Diss. University of Jyväskylä. ISBN 951-9057-62- 5. ISSN 0355-1830.

How to Cite
Heikkinen, K. (1). Vernacular and Traditional Ways of Cooking. Ethnologia Fennica, 34, 89-90. Retrieved from https://journal.fi/ethnolfenn/article/view/66137