Lives with Peatland

Abstract

Lauren, Kirsi 2006: Suo - sisulla ja sydämellä. Suomalaisten suokokemukset ja -kertomukset kulttuurisen luontosuhteen ilmentäjinä. (English summary: Putting One's Heart and Soul into Peatland. The Finnish People's Peatland Experiences and Narratives as Indicators of a Cultural Relationship to Nature.) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1093. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 243 pp. ISBN 951-746-847-4. ISSN 0355-1768;1093.

How to Cite
Suopajärvi, T. (1). Lives with Peatland. Ethnologia Fennica, 34, 90-92. Retrieved from https://journal.fi/ethnolfenn/article/view/66138