Narratives about Modernization in Finland

  • Outi Fingerroos, PhD, Senior Assistant University of Jyväskylä

Abstract

Helsti, Hilkka, Stark, Laura & Tuomaala, Saara (eds.) 2006. Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860-1960. (Modernization and Popular Experience in Finland 1960-1960.) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1101. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 336 pp. ISBN 951-746-862-8. ISSN 0355-1768.

How to Cite
Fingerroos, O. (1). Narratives about Modernization in Finland. Ethnologia Fennica, 34, 101-103. Retrieved from https://journal.fi/ethnolfenn/article/view/66143