The Finnish Enlightening Work in Russian Karelia

  • Tenho Pimiä, Lic.Phil., Researcher University of Jyväskylä
  • Johanna Antila

Abstract

Nevalainen, Pekka 2006. Karjalan kansaa valistamassa. Itä-Karjalan pakolaiset opintiellä Suomessa. (Educating the people of Karelia: The Eastern Karelian refugees and their studies in Finland.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 368 pp. ISBN 951-746-748-6.

How to Cite
Pimiä, T., & Antila, J. (1). The Finnish Enlightening Work in Russian Karelia. Ethnologia Fennica, 34, 115-116. Retrieved from https://journal.fi/ethnolfenn/article/view/66151