Family Coordinates

Abstract

Palmgren, Ann-Charlotte & Åström, Anna-Maria (eds.) 2006. Familjekoordinater. Etnologiska analyser av fritid, släkt och syskonskap. (Family Coordinates. Ethnological analyses of Leisure, Kinship and Sibling relations.) Etnologi vid Åbo Akademi, rapport nr 11. Åbo: Åbo Akademi. 180 pp. ISBN 952-12-1522-4. ISSN 1795-6560.

How to Cite
Gunnemark, K. (1). Family Coordinates. Ethnologia Fennica, 34, 116-118. Retrieved from https://journal.fi/ethnolfenn/article/view/66152