The Finnish Bed

Abstract

Sammallahti, Leena & Heino, Marja-Liisa 2006. Suomalainen sänky. Kansanomaisten vuodekalusteiden historiaa. (The Finnish bed. The history of traditiona! beds.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 227 pp. III. ISBN 951-746-819-9. ISSN 0355-1768.

How to Cite
Turunen, A. (1). The Finnish Bed. Ethnologia Fennica, 34, 120-122. Retrieved from https://journal.fi/ethnolfenn/article/view/66154