Reindeer Herding in Transition

  • Tuula Tuisku, PhD, Research Fellow University of Oulu

Abstract

Heikkinen, Hannu 2002. Sopeutumisen mallit. Poronhoidon adaptaatio jälkiteolliseen toimintaympäristöön Suomen läntisella poronhoitoalueella 1980-2000. (Models of adaptation. Adaptation of reindeer herding into the postindustrial environment in the western reindeer herding of Finland in 1980-2000.) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimuksia 892. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 369 pp. ISBN 951-746-247.

Ruotsala, Helena 2002. Muuttuvat palkiset. Elo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina 1930-1995. (Reindeer herding in transition. Reindeer herding in the reindeer herders association of Kyrö in Kittilä, Finland and in the collectives of Lovozero on the Kola Peninsula, Russia from 1930-1995). Kansatieteellinen Arkisto 49. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys. 472 pp. III. ISBN 951-9057-48-x

Section
Book Reviews
Published
Dec 31, 2003
How to Cite
Tuisku, T. (2003). Reindeer Herding in Transition. Ethnologia Fennica, 30, 95-98. Retrieved from https://journal.fi/ethnolfenn/article/view/66309