Useful Basic Work on Minorities and Migration

Abstract

Mats Wickström & Charlotta Wolff (eds) 2016. Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel. [Multiculturalism, migration, and minorities in Finland during three centuries.] Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 803. Helsinki: Society of Swedish Literature in Finland. 360 pp. ISBN 978-951-583-342-6.

Section
Book Reviews
Published
Dec 25, 2018
How to Cite
Steel, T. (2018). Useful Basic Work on Minorities and Migration. Ethnologia Fennica, 45, 132-134. https://doi.org/10.23991/ef.v45i0.76036