Inherited Fashion

Abstract

Seija Johnson 2018. I den folkliga modedräktens fotspår. Bondekvinnors välstånd, ställning och modemedvetenhet i Gamlakarleby socken 1740–1800. [In the footsteps of a common folk fashionable dress. The wealth, social position, and fashion awareness of farmers’ wives in Gamlakarlebyparish 1740–1800.] Jyväskylä Studies in Humanities 339. Jyväskylä: University of Jyväskylä. 269 pp. ISBN 978-951-39-7368-1. Permanent link: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7368-1

Section
Book Reviews
Published
Dec 25, 2018
How to Cite
Olsson, P. (2018). Inherited Fashion. Ethnologia Fennica, 45, 112-114. https://doi.org/10.23991/ef.v45i0.76341