Tiedekasvatuksen päämääristä

Authors

  • Arto Mutanen Maanpuolustuskorkeakoulu & Merisotakoulu

Abstract

Artikkelissa tarkastellaan tiedekasvatuksen päämääriä filosofisesta näkökulmasta. Artikkelissa tarkastellaan tiedekasvatuksen episteemisiä ja käytännöllisiä päämääriä kytkemällä ne yhtäältä ihmiskäsityksiin ja toisaalta valistusaatteeseen kytkeytyviin päämääriin. Näin on mahdollista löytää kiinnostavia yhteyksiä oppiainelähtöisen ja yhteiskunnallista relevanssia painottavien lähestymistapojen välille. Artikkeli tuo esiin, miten tieteenfilosofialla, filosofian historialla ja tieteen historialla on rakentava rooli opetuksen suunnittelussa riippumatta tiedekasvatukselle asetetuista päämääristä. Tämä havainto ei poista eroja, mutta mahdollistaa siltojen rakentamisen lähestymistapojen välille.

The article examines the goals of science education from a philosophical perspective. The article examines the epistemic and practical goals of science education by linking them to idea of human on the one hand and to the idea of Enlightenment on the other. So, it is possible to find interesting connections between subject-based and socio-scientific approaches. The article highlights how the philosophy of science, the history of philosophy, and the history of science play a constructive role in the planning of teaching, regardless of the goals set for science education. This observation does not eliminate the differences, but allows for the construction of bridges between approaches.

Downloads

Published

2021-10-29

How to Cite

Mutanen, A. (2021). Tiedekasvatuksen päämääristä. FMSERA Journal, 4(2), 72–86. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/103275

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit