Lukion ensimmäisen yhteisen matematiikan kurssin vaikutukset matematiikkavalintaan

Authors

  • Päivi Portaankorva-Koivisto Helsingin yliopisto
  • Lasse Eronen Itä-Suomen yliopisto
  • Sirkku Kupiainen Helsingin yliopisto
  • Markku Hannula Helsingin yliopisto

Abstract

Lukiomatematiikan ensimmäisen kurssin yhtenä tavoitteena on lisätä pitkän matematiikan oppimäärän valintaa lukio-opinnoissa. Matematiikkavalinnan taustalla näyttävät kuitenkin vaikuttavan myös korkeakouluvalinnat. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme MAY1-kurssia koskevalla kyselyllä, millaisia muutoksia opiskelijoiden matematiikkavalinnoissa on vuosien 2017 ja 2020 välillä, sekä millaisia valintojen taustavaikuttimia vuoden 2020 aineistosta havaitaan. Tuloksina havaitsimme, että pitkän ja lyhyen matematiikan valinnan taustavaikuttimet eroavat toisistaan ja keskeisimmät vaikuttimet ovat opintomenestys, lähipiiri sekä tulevaisuuden tarpeet. Tarkastellen tuloksia motivaatioteorioiden näkökulmista lyhyen matematiikan valinta ei näyttäydy tulevaisuuden valintana, vaan pikemmin nykyhetkeen sijoittuvana oman identiteetin suojaamisen keinona.

Downloads

Published

2021-10-29 — Updated on 2022-11-18

Versions

How to Cite

Portaankorva-Koivisto, P., Eronen, L., Kupiainen, S., & Hannula, M. (2022). Lukion ensimmäisen yhteisen matematiikan kurssin vaikutukset matematiikkavalintaan. FMSERA Journal, 4(2), 19–33. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/103300 (Original work published October 29, 2021)

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit