ARGUMENTOINTIA PAINOTTAVA LUONNONTIETEEN KOULUOPETUS – KATSAUS TAVOITTEISIIN

  • Mikko H. P. Kesonen Itä-Suomen yliopisto
  • Risto Leinonen Itä-Suomen yliopisto
  • Mervi A. Asikainen Itä-Suomen yliopisto
  • Pekka E. Hirvonen Itä-Suomen yliopisto

Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan argumentointia painottavan luonnontieteen kouluopetuksen tavoitteita kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Tarkasteluun valittiin 14 luonnontieteen kouluopetuksen kansainvälistä tutkimusartikkelia, joissa esiintyvät kuvaukset argumentoinnin tavoitteista luokiteltiin niissä esiintyvien teemojen perusteella. Tavoitekuvauksista erottui kolme pääteemaa: koulussa opetettavien luonnontieteiden autenttisuuden lisääminen, oppilaiden ajattelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittymisen tukeminen sekä sisältötiedon osaamisen ja luonnontieteellisen sivistyksen syventäminen. Autenttisen kuvan välittäminen luonnontieteistä oppilaille näyttäytyi edellytyksenä muiden oppimistavoitteiden saavuttamiselle. Tavoitteiden tunnistaminen edesauttaa argumentoinnin painottamista suomalaisessa luonnontieteen opetuksessa.

Published
2017-10-31
How to Cite
Kesonen, M. H. P., Leinonen, R., Asikainen, M. A., & Hirvonen, P. E. (2017). ARGUMENTOINTIA PAINOTTAVA LUONNONTIETEEN KOULUOPETUS – KATSAUS TAVOITTEISIIN. FMSERA Journal, 1(1), 43-53. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/60938
Section
Vertaisarvioidut artikkelit