Yliopistomatematiikan Sähköisten Tehtävien ja Matemaattisen Ajattelun Kehittäminen

Authors

  • Tuomas Jaakko Myllykoski Tampereen teknillinen yliopisto
  • Pekka Mattila Tampereen teknillinen yliopisto
  • Simo Ali-Löytty Tampereen teknillinen yliopisto
  • Terhi Kaarakka Tampereen teknillinen yliopisto
  • Elina Viro Tampereen teknillinen yliopisto

Abstract

Matemaattisten tehtävien ratkaisujen kirjoittaminen digitaaliseen muotoon yleistyy koko ajan ylioppilaskirjoitusten, sähköisen tenttimisen ja avointen verkkokurssien takia. Samalla tarve ratkaisujen automaattiseen arviointiin kasvaa. Vaikka monet peruskurssitason harjoitustehtävät tarkistetaan jo nyt sähköisesti, olisi hyödyllistä voida tarkistaa opiskelijan koko päättelyketju pelkän vastauksen sijaan.  Tässä julkaisussa saadaan luokiteltua, millaisia virheitä opiskelijat tekevät yhdessä tehtävässä ja pohditaan, kuinka tätä voidaan hyödyntää opiskelijoille annettavassa, automatisoidussa palautteessa siten, että palautteella ohjataan opiskelijan matemaattisen ajattelun kehittymistä. Lisäksi TTY:llä on pitkään testattu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden matemaattisia perustaitoja, joten osaamme kohdentaa tukitoimet keskeisiin ongelma-alueisiin, kuten trigonometriaan.

Published

2018-12-17

How to Cite

Myllykoski, T. J., Mattila, P., Ali-Löytty, S., Kaarakka, T., & Viro, E. (2018). Yliopistomatematiikan Sähköisten Tehtävien ja Matemaattisen Ajattelun Kehittäminen. FMSERA Journal, 2(1), 46–55. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/69887

Issue

Section

Vertaisarvioidut artikkelit