Matematiikan oppimisen iloa etsimässä? Tulkintoja opiskelijoiden kirjoittamien oppimimispäiväkirjojen pohjalta

  • Päivi Perkkilä Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Abstract

Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella aikuisena luokanopettajiksi opiskelevien oppimisen ilon kokemuksia matematiikan kurssin aikana kirjoitettujen oppimispäiväkirjojen pohjalta. Tutkimuksen aineistona on satunnaisotannalla valittujen 10 oppimispäiväkirjan oppimiskokemusten kuvaukset. Tutkimus on luonteeltaan fenomenologishermeneuttinen. Tutkimuksen tulosten perusteella oppimisen ilon kokemukset vahvistat opiskelijan halua kehittyä matematiikkaa opettavana opettajana.

Published
2018-12-17
How to Cite
Perkkilä, P. (2018). Matematiikan oppimisen iloa etsimässä? Tulkintoja opiskelijoiden kirjoittamien oppimimispäiväkirjojen pohjalta. FMSERA Journal, 2(1), 1-11. Retrieved from https://journal.fi/fmsera/article/view/70360
Section
Vertaisarvioidut artikkelit