Pormestariehdokkaiden imagot sosiaalisessa mediassa

Kirjoittajat

  • Esko Nieminen Tampereen yliopisto
  • Elisa Kannasto Tampereen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Pekka Isotalus Tampereen yliopisto

Avainsanat:

pormestari, vaalit, viestintä, sosiaalinen media, imago

Abstrakti

Poliitikot käyttävät sosiaalista mediaa luodakseen ja ylläpitääkseen tietynlaista imagoa. Puoluejohtajilla ja julkkisehdokkailla on suuremmat yleisöt ja enemmän vaikutusvaltaa sosiaalisessa mediassa, mutta hyödynnetäänkö näitä etuja heidän imagon hallinnassaan?

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva imagoista, joita Helsingin pormestariehdokkaat muodostivat kuntavaalikampanjan 2021 aikana sosiaalisessa mediassa. Tutkimukseen valitut alustat ovat Twitter ja Instagram. Tutkimus hyödyntää Marshallin (2016) VARP-analyysia ehdokkaiden imagojen jäsentämisessä. Imagojen tutkimisen lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ne teemat, jotka saavat osakseen eniten kommentteja muilta käyttäjiltä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suosituimmilla ehdokkailla on arvostusta ja mainetta, jota he kykenevät ylläpitämään hyvin vähäisellä toimijuudella. Ehdokkaat vaikuttavat Instagramissa henkilökohtaisemmilta verrattuna ammattimaiseen sisältöön keskittyneeseen Twitteriin. Eniten kommentteja saavat osakseen kiistanalaiset aiheet, hyökkäykset muita poliitikkoja kohtaan ja kaupunkipoliittiset mielipiteet.

Kirjoittajien biografiat

Esko Nieminen, Tampereen yliopisto

Tutkija

Elisa Kannasto, Tampereen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tutkija, Tampereen yliopisto

Lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto

Professori

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-10-14

Viittaaminen

Nieminen, E., Kannasto, E., & Isotalus, P. (2022). Pormestariehdokkaiden imagot sosiaalisessa mediassa. Focus Localis, 50(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/116353