Taistelun ja tappion näyt

Kesän 1944 kokemushistoria suomalaisissa painajaisissa ja elokuvissa

Kirjoittajat

  • Ville Kivimäki Tampereen yliopisto

Abstrakti

Artikkelini käsittelee sotapainajaisten ja sotaan viittaavien elokuvien sisältöä ja yhteyttä toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on, miten kesän 1944 taistelut ja jatkosodan päättyminen näkyivät suomalaisveteraanien sodanjälkeisissä unissa. Toiseksi tutkin, miten sotapainajaisten aiheet ilmenivät suomalaisissa elokuvissa 1940- ja 1950-luvuilla. Tarkastelutapani on kokemushistoriallinen, millä tarkoitan sen tutkimista, kuinka kesän 1944 rintamatapahtumat muuttuivat sotilaiden eletyksi todellisuudeksi ja vaikuttivat heidän unimaailmaansa sekä kuinka tämä laaja kokemuspohja vuorostaan heijastui sodanjälkeiseen kulttuuriin Suomessa. Osoitan, että veteraanien sotaunet olivat voittopuolisesti päällekäyviä painajaisia, mutta että niiden joukosta löytyy myös niin sanottuja torjuntaunia, joissa sotilaan toimijuus säilyi. Näiden unien voi tulkita kertovan tappion kokemuksen suomalaisista erityispiirteistä: kaikesta huolimatta suomalaiset säästyivät täydellisen tappion kokemukselta. Samat aiheet nousevat viiveellä esiin 1950-luvun elokuvissa, joissa sotakokemukset alkoivat saada kiinteämmän muodon.

Asiasanat: elokuvat, kokemushistoria, painajaiset, sotaveteraanit, toinen maailmansota, unet

Viittaaminen

Kivimäki, V. (2022). Taistelun ja tappion näyt: Kesän 1944 kokemushistoria suomalaisissa painajaisissa ja elokuvissa. Historiallinen Aikakauskirja, 120(4), 431—444. https://doi.org/10.54331/haik.121587