Rauhattomat unet: painajaisten historiaa

Kirjoittajat

  • Anu Korhonen Helsingin yliopisto

Abstrakti

Kannattaako historiantutkimuksessa tutkia asioita, joita ei ole oikeasti tapahtunut? Voivatko vaikkapa unet, jotka uneksija toki unissaan kokee mutta joiden suhde ulkoiseen todellisuuteen on hämärä ja välittynyt, auttaa meitä ymmärtämään menneisyyttä? Tarkastelemme tässä teemanumerossa pahojen unien ja painajaisten historiaa ja esitämme, että unilla on paljon annettavaa historiantutkimukselle. Unien historialliseen tutkimukseen liittyy kuitenkin monia käsitteellisiä ja menetelmällisiä haasteita, ja niiden suhdetta menneisyyden ihmisten maailmaan ja kokemuksiin on syytä pohtia kriittisesti.

Viittaaminen

Korhonen, A. (2022). Rauhattomat unet: painajaisten historiaa. Historiallinen Aikakauskirja, 120(4), 372—375. https://doi.org/10.54331/haik.131437