Sepelvaltimotautia sairastavan potilaan ohjaus

Kirjoittajat

  • Outi Kähkönen
  • Päivi Kankkunen
  • Terhi Saaranen

Avainsanat:

sepelvaltimotauti, potilasneuvonta, potilasohjeet, kirjallisuuskatsaukset
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2012-03-01