Terveystieteiden opettajaopiskelijoiden pedagogiset ratkaisut ja digitaaliset resurssit opetusharjoittelussa COVID-19-pandemian aikana

Kirjoittajat

  • Juha Pajari
  • Ari Haaranen
  • Terhi Saaranen

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveystieteiden opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelun aikaisia pedagogisia ratkaisuja ja digitaalisten resurssien hyödyntämistä etä- ja lähiopetuksessa COVID-19-pandemian aikana. Tutkimuksen aineisto koostui opettajaopiskelijoiden (n=19) opetusharjoittelun aikana tuottamista kirjallisista opetustapahtumien suunnitelmista (n=56). Nämä analysoitiin hyödyntäen deduktiivista ja induktiivista sisällönanalyysia. Terveystieteiden opettajaopiskelijoiden pedagogisia ratkaisuja ja digitaalisten resurssien hyödyntämistä etä- ja lähiopetuksessa opetusharjoittelussa ilmensivät pedagogisesti linjakas opetustapahtuma etäopetuksessa ja lähiopetuksessa. Etäopetuksen opetustapahtuma muodostui opetustapahtuman aloittamisesta, luennosta aktivoivin menetelmin, osallistavien ja oppimista syventävien menetelmien hyödyntämisestä ja opetustapahtuman päättämisestä. Lähiopetuksen opetustapahtuma muodostui opetustapahtuman aloittamisesta, luennosta aktivoivin menetelmin, osallistavien ja oppimista syventävien menetelmien hyödyntämisestä, ohjeistamisesta, harjoittelemisesta ja opetustapahtuman päättämisestä. Terveystieteiden opettajaopiskelijat hyödynsivät opetustapahtumissa erilaisia digitaalisia resursseja monipuolisesti esimerkiksi arviointiin. Opettajaopiskelijoilla oli mahdollisuus opetusharjoittelussa harjoitella ja soveltaa terveystieteiden opettajankoulutuksen opintojaksoilla opiskeltua teoreettista osaamistaan sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan oppimisympäristöissä. Tuloksia COVID-19-pandemian aikaisesta opetusharjoittelusta voidaan soveltuvin osin hyödyntää terveystieteiden opettajankoulutuksen didaktisten ja pedagogisten opintojen kehittämisessä sekä tulevien opetusharjoitteluiden toteuttamisessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-03-01