Eläytymismenetelmän käyttö aineistonkeruussa tutkittaessa sairaanhoitajaopiskelijoiden tyytyväisyyttä ja asennetta digitaaliseen oppimiseen

Kirjoittajat

  • Ari Haaranen
  • Milla Kantola
  • Juha Pajari

Abstrakti

Artikkelin tarkoituksena on kuvata eläytymismenetelmän passiivisen muodon käyttöä yhden hoitotieteellisen tutkimuksen aineistonkeruussa. Artikkeli perustuu aiempaan tutkimustietoon eläytymismenetelmästä ja hoitotieteelliseen tutkimukseen, jossa menetelmän avulla kuvattiin sairaanhoitajaopiskelijoiden tyytyväisyyttä ja asennetta digitaaliseen oppimiseen.

Tutkimuksen aineisto kerättiin ammattikorkeakoulun ensimmäisen ja toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoilta (n=30) eläytymismenetelmän kahdella eri kehyskertomuksella. Vastauksina saatiin 15 kertomusta molempiin kehyskertomuksiin. Aineisto analysoitiin temaattisella analyysilla.

Eläytymismenetelmä soveltui pääosin hyvin tutkittaessa sairaanhoitajaopiskelijoiden tyytyväisyyttä ja asennetta digitaaliseen oppimiseen. Kaksi eri kehyskertomusta tuotti selkeää muuntelua tyytyväisyyden kuvaamiseen. Opiskelijoiden asenne vaikutti heidän vastauksiinsa ja kehyskertomukseen eläytymiseen. Eläytymismenetelmää voidaan hyödyntää hoitotieteessä terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkimiseen, terveysalan koulutuksen opiskelijoiden ja opettajien asenteiden ja näkemysten tutkimiseen sekä terveyspalvelu- ja koulutusjärjestelmien muutosten tarkasteluun ja tulevaisuuden ennakointiin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-06-30