Toisen lukuvuoden sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkelaskentaosaaminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät

Kirjoittajat

  • Anna-Leena Nousiainen
  • Heli-Maria Kuivila
  • Sami Sneck
  • Miro Koskenranta
  • Kristina mikkola

Avainsanat:

lääkitysturvallisuus, lääkelaskenta, sairaanhoitajaopiskelija

Abstrakti

Lääkehoito on yksi riskialtteimmista potilasturvallisuuden osa-alueista, jossa sairaanhoitajan tehtävät ovat laaja-alaiset. Lääkitysturvallisuuden toteutuminen edellyttää sairaanhoitajalta itsenäistä lääkehoidon osaamista, sillä sairaanhoitaja toimii lääkehoitoprosessissa lääkehoito-osaamisensa perusteella. Kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten mukaan osalla työelämässä toimivista sairaanhoitajista on haasteita lääkelaskujen osaamisessa. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tarjota laadukasta lääkelaskennan opetusta ja mahdollistaa sairaanhoitajaopiskelijan lääkelaskentaosaamisen kehittyminen työelämän edellyttämälle tasolle sairaanhoitajakoulutuksen aikana. 

Tämän rekisteritutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkelaskentaosaamista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimusaineisto kerättiin erään ammattikorkeakoulun yhden kampuksen opiskelijarekisteristä ja oppimisympäristön lääkelaskutenttitilastoista syyslukukauden 2019 ja kevätlukukauden 2021 aikana. Tutkimuksen toteuttaminen edellytti kyseisen ammattikorkeakoulun myöntämää tutkimuslupaa. Kohderyhmänä olivat toisen lukuvuoden sairaanhoitajaopiskelijat (n=174). Sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkelaskentaosaamista mitattiin hyväksyttyyn suoritukseen käytettyjen lääkelaskutenttikertojen pohjalta. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.  

Tutkimustulosten mukaan monimuotokoulutus, menestyminen edeltävissä yksilöteoriatenteissä sekä toisen asteen ammatillinen tutkinto olivat yhteydessä opiskelijan lääkelaskentaosaamiseen. Uudistetun lääkelaskennan prosessimallin mukaan opiskelleet sairaanhoitajaopiskelijat suoriutuivat lääkelaskentatenteissä muita opiskelijoita paremmin. Tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää sairaanhoitajakoulutuksen lääkelaskentaopetuksen kehittämistyössä. 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-18