Tietosuojaseloste

Kirjoittajien nimiä ja yhteystietoja käytetään pelkästään artikkelien arviointiprosessissa eikä niitä luovuteta muihin tarkoituksiin.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.