Ilmoitukset

Janus-lehden teemanumerot 

Janus voi julkaista normaalien numerojen ohella jotakin tiettyä aihetta koskevia erikoisnumeroita eli teemanumeroita muutaman vuoden välein. Teemanumero keskittyy johonkin uuteen, tärkeään tai kiisteltyyn, sosiaalipolitiikkaan, sosiaalityöhön tai laajemmin yhteiskuntapolitiikkaan kuuluvaan aiheeseen. Teemanumero on muiden numeroiden lailla vertaisarvioitu julkaisu. Se on lehdelle tarjottu, aihealueen hyvin tuntevan tekijän/tekijöiden organisoima ja toimituskunnan hyväksymä teemallinen kokonaisuus. Tällä hetkellä avoinna on seuraava teemanumerokutsu:

Hei kaikki Januksen teemanumeron tekemisestä kiinnostuneet

Januksen vuoden 2022 ja samalla Lapin yliopiston toimituskunnan viimeinen numero on teemanumero. Tällä ilmoituksella kutsumme nyt teemanumeron tekemisestä kiinnostuneita ilmoittautumaan ehdottamalla ajankohtaisia ja kiinnostavia teemoja. Toimituskunta päättää mikä ehdotetuista teemoista toteutetaan.

Valittu kirjoittajaryhmä valitsee kirjoittajat joko avoimena kirjoittajakutsuna tai kohdennetulla kutsumenettelyllä, jolloin teemanumeron toimitusvastuullinen henkilö pyytää kirjoittajaksi aihealueen asiantuntijoita. Mikäli teemanumeroksi tarjotaan sisällöllisesti yhteneväistä, tietyn kirjoittajaryhmän valmista kokonaisuutta, ei edellä mainittu kirjoittajien valintamenettely ole tarpeen. 

Teemanumeron toimittamisesta voi vastata vieraileva toimittaja tai toimittajat, muussa tapauksessa toimitusvastuu on lehden toimituksella. Teemanumeron toimittajilta toivotaan kuitenkin osallistumista esimerkiksi arvioitsijoiden valintaan. Päätöksen teemanumeron julkaisemisesta tekevät lehden päätoimittajat toimituskuntaa kuultuaan.

Ehdotuksia teemanumeroksi voi lähettää lehden päätoimittajille 10.10.2020 mennessä osoitteisiin minna.zechner@ulapland.fi ja marjo.romakkaniemi@ulapland.fi. Toimitus tekee päätöksensä vuoden 2020 marraskuun aikana.

Ehdotuksen teemanumeroksi tulee sisältää seuraavat asiat:

  • Otsikko (enintään 5 sanaa).
  • Toimittajat ja toimittajien vastuut (esimerkiksi hoitaako arvioitsijoiden valinnan ja kommunikoinnin heidän kanssaan). 
  • Tiivistelmä, josta käy ilmi ainakin seuraavat asiat: aihe ja sen perustelu teemanumeroksi sekä millaisista näkökulmista aiheesta numerossa kirjoitetaan. Tiivistelmä toisin sanoen ilmaisee teemanumeron tarkoituksen, tarpeen ja sisällön.
  • Kirjoittajat ja se, miten kirjoittajat on tarkoitus kutsua koolle.

​​​​Teemanumero koostuu valittua aihealuetta käsittelevistä 3−5 tutkimusartikkelista, keskustelupuheenvuoroista ja kirja-arvioista.