Janus-lehden teemanumerot 2018 ja 2019

Janus voi julkaista normaalien numerojen ohella jotakin tiettyä aihetta koskevia erikoisnumeroita eli teemanumeroita noin kerran vuodessa. Teemanumero keskittyy johonkin uuteen, tärkeään tai kiisteltyyn, sosiaalipolitiikkaan, sosiaalityöhön tai laajemmin yhteiskuntapolitiikkaan kuuluvaan aiheeseen. Teemanumero on muiden numeroiden lailla vertaisarvioitu julkaisu. Se on lehdelle tarjottu, aihealueen hyvin tuntevan tekijän/tekijöiden organisoima ja toimituskunnan hyväksymä teemallinen kokonaisuus.

Kutsumme nyt teemanumeron tekemisestä kiinnostuneita ryhmiä ilmoittautumaan.

Teemanumeron kirjoittajien valinta toteutetaan joko avoimena kirjoittajakutsuna tai kohdennetulla kutsumenettelyllä, jolloin teemanumeron toimitusvastuullinen henkilö pyytää kirjoittajaksi aihealueen asiantuntijoita. Jos teemanumeroksi tarjotaan sisällöllisesti yhteneväistä, tietyn kirjoittajaryhmän valmista kokonaisuutta, ei edellä mainittu kirjoittajien valintamenettely ole tarpeen. 

Teemanumeron toimittamisesta voi vastata vieraileva toimittaja tai toimittajat, muussa tapauksessa toimitusvastuu on lehden toimituksella. Kaikissa tapauksissa päätöksen teemanumeron julkaisemisesta tekevät lehden päätoimittajat toimituskuntaa kuultuaan.

Ehdotuksia teemanumeroksi voi lähettää lehden päätoimittajille 28.4.2017 mennessä osoitteisiin eeva.jokinen@uef.fi ja aini.pehkonen@uef.fi. Toimitus tekee päätöksensä vuoden 2018 ja 2019 teemanumeroista toukokuun 2017 aikana.

Ehdotuksen teemanumeroksi tulee sisältää seuraavat asiat:

•   Ehdotus teemanumeron nimeksi (enintään 5 sanaa)

•   Teemanumeron tiivistelmä. Tiivistelmästä käy ilmi ainakin seuraavat asiat: teemanumeron tarkoitus ja ala sekä listaus asioista, joita se käsittelee. Tiivistelmä toisin sanoen ilmaisee teemanumeron tarkoituksen, oletetun tarpeen ja sisällölliset odotukset.

•   Ehdotus teemanumeron organisoimisesta, toimituksesta, kirjoittajista sekä siitä, kuinka kirjoittajat on tarkoitus kutsua koolle.

•   Aikatauluehdotus.

​​​​Teemanumero koostuu valittua aihealuetta käsittelevistä 3−5 artikkelista, keskustelupuheenvuoroista ja kirja-arvioista.