Ilmoitukset

Kirjoittajakutsu sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakausilehti Januksen teemanumeroon: Moninaisuus pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa 

Toimittajat: Eveliina Heino, Laura Tarkiainen, Maija Jäppinen & Hanna Kara 

Teemanumerossa tarkastellaan moninaisuutta pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, jossa vaikuttaa vahva universalismin perinne. Ajatusta yhdenvertaisesta Suomesta on kuitenkin myös kyseenalaistettu, ja eriarvoisuuden on todettu kasvaneen, mikä tekee moninaisuuden teemasta polttavan ajankohtaisen. Teemanumero vastaa tunnistettuun tarpeeseen vahvistaa keskustelua moninaisuudesta (eng. diversity) suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta ja pohjoismaisena kysymyksenä. 

Teemanumerossa arvioidaan kriittisesti moninaisuuden käsitettä ja pohditaan, kuinka sitä voi lähestyä, hyödyntää ja problematisoida suomalaisen ja pohjoismaisen sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan kontekstissa. Tavoitteena on laajentaa moninaisuuden tarkastelua usein lähinnä kulttuurieroja painottavasta näkemyksestä ja haastaa ajattelutapaa, jossa moninaisuus liitetään tiettyihin ryhmiin, kuten maahan muuttaneisiin ihmisiin tai sosiaalityön asiakkaisiin. Näin ollen teemanumerossa lähestytään moninaisuutta eri toimijoita koskettavana ilmiönä, ja moninaisuus sidotaan keskenään kilpaileviin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin diskursseihin, mukaan lukien rodullistaminen, ableismi, hyvinvointinationalismi ja aktivointi.   

Teemanumero muodostuu vertaisarvioiduista artikkeleista. Toivotamme tervetulleiksi sekä teoreettiset ja käsitteelliset artikkelit että empiiriset tutkimukset, joissa käytetään monenlaisia laadullisia ja määrällisiä aineistoja, mukaan lukien poliittiset dokumentit sekä kokemukselliset ja historialliset aineistot. Toimittajat voivat tarvittaessa kääntää suomeksi sellaisten kirjoittajien artikkeleita, jotka kirjoittavat muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Lisäksi teemanumeroon pyydetään puheenvuoroja. 

Pyydämme lähettämään abstraktin artikkeliehdotuksesta sähköpostitse (eveliina.heino@helsinki.fi) viimeistään 19.1.2024. Abstraktin tulee sisältää artikkelin alustava tutkimusasetelma (teoreettinen taustoitus ja keskeiset käsitteet, tutkimuskysymykset, aineisto ja analyysimenetelmä). Abstraktin pituus on enintään 500 sanaa. Hyväksytyistä abstrakteista ilmoitetaan kirjoittajille 5.2.2024 mennessä. Teemanumeroon tulevien artikkelien pituus on enintään 50 000 merkkiä välilyönteineen. Artikkeleissa on noudatettava Januksen kirjoittajan ohjeita: https://journal.fi/janus/about/submissions

 Artikkelit käyvät läpi refereemenettelyn ennen julkaisupäätöstä. Ensimmäinen käsikirjoitusversio tulee lähettää viimeistään 10.6.2024. 

Yhteistyöterveisin Eveliina Heino (eveliina.heino@helsinki.fi), Laura Tarkiainen (laura.tarkiainen@tuni.fi), Maija Jäppinen (maija.jappinen@helsinki.fi), Hanna Kara (hanna.kara@helsinki.fi

Teemanumeron toimittamisen aikataulu: 

Abstraktien lähetys 19.1.2024 mennessä 

Tieto abstraktien hyväksymisestä 5.2.2024 mennessä 

Käsikirjoitusten ensimmäinen versio toimittajille 30.6.2024 mennessä 

Toimittajien kommentit kirjoittajille 19.8.2024 mennessä 

Muokatut käsikirjoitukset toimittajille 14.10.2024 mennessä 

Referee-lausunnot tammikuussa 2025 

Korjatut käsikirjoitukset toimittajille huhtikuussa 2025 

Tekninen toimittaminen elokuussa 2025 

Teemanumero julkaistaan syyskuussa 2025