Icehearts-toiminta vanhempien sosiaalisena tukena - ”Se pieni kysymys, että mitä sulle kuuluu, miten sä jaksat”

Kirjoittajat

  • Marjatta Kekkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Kaija Appelqvist-Schmidlechner Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Mervi Haavanlammi Tampereen yliopisto
  • Päivi Känkänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Abstrakti

Joukkueurheiluun perustuvassa Icehearts-toimintamallissa tuetaan pitkäkestoisesti lapsia, joista on jo varhain herännyt erityinen huoli. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vanhempien kokemuksia Icehearts-toiminnasta saadusta sosiaalisesta tuesta ja sen vaikutuksista. Aineisto kerättiin ryhmähaastatteluin viiden Icehearts-poikajoukkueen lasten (n=54) vanhemmilta (n=28) keväällä 2019. Aineistolähtöinen analyysi toteutettiin ATLAS.ti-ohjelmalla. Toiminta tarjosi vanhemmille konkreettista apua, kasvattajan saatavilla olon 24/7 sekä tukea lapsen kasvatukseen ja koulunkäyntiin sekä palvelutapaamisiin. Vaikutukset näkyivät vanhemmuudessa ja lapsen koulunkäynnissä. Tuloksia pohditaan perheiden selviytymisen, emotionaalisen kannattelun ja myönteisen roolimallin näkökulmista. Icehearts-toiminta täydentää julkisia palveluja tarjoamalla ehkäisevää lastensuojelua lapsille, joilla on kohonnut riski syrjäytyä. Tutkimus on osa THL:n toteuttamaa Icehearts-pitkittäistutkimusta (2015–2028).

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-10

Viittaaminen

Kekkonen, M., Appelqvist-Schmidlechner, K., Haavanlammi, M., & Känkänen, P. (2022). Icehearts-toiminta vanhempien sosiaalisena tukena - ”Se pieni kysymys, että mitä sulle kuuluu, miten sä jaksat” . Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 30(2), 157–173. https://doi.org/10.30668/janus.100431