Ristiriitainen, kohtaamaton ja riittämätön äitiys – ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittujen naisten koettu ja määritelty äitiys lastensuojelun sosiaalityön kontekstissa

Kirjoittajat

  • Ulla Salovaara Lapin yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan rikostaustaisten naisten kokemuksia äitiydestä tilanteissa, joissa äitinä onnistumista tarkastellaan useiden viranomaisten toimesta. Aineisto koostuu 16 äidin haastatteluista, jotka on tehty vuosina 2009–2010, 2017 ja 2019. Aineistosta löytyi kolmenlaisia kerrottuja kokemuksia. Ristiriitaisuuden kokemuksissa naisten äitinä olemisen identiteetti oli ristiriitainen lastensuojeluviranomaisten asiakastapaamisten dialogissa ja asiakirjoissa esittämien näkemysten kanssa. Kohtaamattomuuden kokemuksissa naiset kuvasivat heidän ja sosiaalityöntekijöiden kahta eri todellisuutta sekä kokemusta siitä, ettei vankeusaikaista muutostyöskentelyä ja raittiutta arvosteta vapaudessa. Riittämättömyyden kokemuksissa korostuivat naisten kokemus selkeiden tavoitteiden puuttumisesta. Äidit kokivat, että heidän piti jatkuvasti vakuuttaa sosiaalityöntekijöitä sekä riittävästä vanhemmuudestaan että päihteettömyydestään.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-05

Viittaaminen

Salovaara, U. (2023). Ristiriitainen, kohtaamaton ja riittämätön äitiys – ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittujen naisten koettu ja määritelty äitiys lastensuojelun sosiaalityön kontekstissa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 31(4), 376–392. https://doi.org/10.30668/janus.107281