Asumispalveluihin kuulumisen tunne asunnottomien kerronnassa

Kirjoittajat

  • Jenna Syrjälä Tampereen yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan tilapäiseen asumispalveluun kuulumisen tunteen saamia merkityksiä sekä kuulumisen tunnetta vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä asunnottomien kokemana. Tutkimus paikantuu tunteiden maantieteen tutkimusperinteeseen. Aineiston muodostavat tilapäisessä asumispalvelussa majoittuvan 19 asunnottoman kanssa tehdyt haastattelut. Tutkimuksen tulosten mukaan asunnottomat kuvaavat asumispalveluihin kuulumisen tunteen saamia merkityksiä neljän repertuaarin kautta, joissa kuuluminen rakentuu suhteessa muihin asumisyksikön asukkaisiin, arvostavassa ja kunnioittavassa kohtaamisessa suhteessa työntekijöihin, oman oven ja tilan mahdollistamasta kuulumisen tunteen säätelystä sekä toiminnan ja tekemisen kautta rakentuvasta kuulumisesta. Asumispalveluja järjestettäessä tulisi huomioida nämä kuulumisen tunteen eri ulottuvuudet (relationaalisuus, materiaalisuus ja toiminnallisuus) asunnottoman paikkaan kuulumisen tunteen vahvistamiseksi.   

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-10

Viittaaminen

Syrjälä, J. (2022). Asumispalveluihin kuulumisen tunne asunnottomien kerronnassa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 30(2), 140–156. https://doi.org/10.30668/janus.107882