Muuttuva asiakkuus, asiakaskategoriat ja asiakkaan toimijuus kehitysvammahuollon ammattilaisten puheessa

Kirjoittajat

  • Hilkka Ylisassi Työterveyslaitos
  • Elina Weiste Työterveyslaitos
  • Leini Sinervo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Anna-Leena Kurki Työterveyslaitos
  • Hanna Toiviainen Tampereen yliopisto
  • Heli Clottes Heikkilä Työterveyslaitos
  • Sari Käpykangas Työterveyslaitos

Abstrakti

Ammattilaiset rakentavat puheessaan asiakkaistaan kategorioita, jotka mahdollistavat erilaisia asiakkaan toimijuuksia. Artikkeli tutkii kehitysvammahuollon ammattilaisten puheessa rakentuvia asiakaskuvia etnometodologisen jäsenkategoria-analyysin avulla ja aineistona on ammattilaisten haastattelut. Analyysi tuotti kahdeksan jäsenkategoriaa, joiden toimijuusanalyysistä rakentui kolme asiakaskuvaa. Niistä passiivinen, vailla toimijuutta oleva asiakaskuva on väistyvä. Aktiivisen asiakkaan toimijuus määrittyy asiakkaan itsensä tai ammattilaisen kautta, tai se voi olla yhteismäärittynyttä. Uudelleenmuotoutuva asiakaskuva luo näkemystä asiakkaasta oman elämänsä toimijana, mutta toimijuus on jännitteistä ja sen mahdollisuuksia ja rajoja etsitään. Tulosten perusteella kehitysvammahuollon uudistuksessa julkituotu näkemys asiakkaasta aktiivisena toimijana on saanut jalansijaa, mutta kokonaisuutena asiakaskuva on monikerroksinen ja jännitteinen. Asiakaskuvat myös suuntaavat toimintaa, joten työyhteisöissä on tarpeen käydä keskustelua asiakkaan roolista – mieluiten yhdessä asiakkaiden kanssa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-09-27

Viittaaminen

Ylisassi, H., Weiste, E., Sinervo, L., Kurki, A.-L., Toiviainen, H., Clottes Heikkilä, H., & Käpykangas, S. (2023). Muuttuva asiakkuus, asiakaskategoriat ja asiakkaan toimijuus kehitysvammahuollon ammattilaisten puheessa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 31(3), 272–289. https://doi.org/10.30668/janus.115388