Erityisasumisneuvonta asunnottomien nuorten tukijana

Kirjoittajat

  • Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • Reija Paananen Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • Seija Petman Turun Seudun Nuorisoasunnot ry

Abstrakti

Asunnottomista noin joka viides on nuori henkilö. Turun Seudun Nuorisoasunnot ry käynnisti 2019 jalkautuvan nuorten erityisasumisneuvonnan, jossa uudella mallilla pyrittiin kohdentamaan asumisen tuki oikea-aikaisesti ja tarvelähtöisesti. Tarvelähtöisyyttä vahvistettiin hyödyntämällä 3X10D-elämäntilannemittaria ja itse laadittua asumistilanteen selvitystä. Erityisasumisneuvontaa tarjottiin kasvokkaisissa tapaamisissa, puhelimitse tai videopuheluin, tekstiviestein sekä sähköpostitse. Nuoret (N=123) kokivat tarvitsevansa tukea Kelan taloudellisissa tuissa ja niiden hakemisessa asunnon haun ohella. Tukea kaivattiin myös tulevaisuuden suunnitteluun, mielenterveyteen ja viranomaisten kanssa asioimiseen sekä tavanomaisiin arjessa onnistumisen taitoihin. Asuminen onnistui suurimmalla osalla, kuudella kymmenestä, erityisasumisneuvontaan tulleilla nuorilla. Nuorten erityisasumisneuvontaan tarvitaan lähtökohdaksi kokonaisvaltaista elämäntilanteen ja hyvinvoinnin kartoitusta. Nuoria
tukivat ammattilaisten verkostoyhteistyö ja nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-09-27

Viittaaminen

Kainulainen, S., Paananen, R., & Petman, S. (2023). Erityisasumisneuvonta asunnottomien nuorten tukijana. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 31(3), 290–312. https://doi.org/10.30668/janus.115873