”Kyllähän siitä omasta vastuusta puhutaan aika paljonkin aikuisten kanssa.” Asiakkaiden vastuullistaminen sosiaalityöntekijöiden haastattelupuheessa

Kirjoittajat

  • Karoliina Ojanen Helsingin yliopisto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan nuoriin aikuisiin kohdistuvaa vastuullistamista aikuissosiaalityössä ja kysytään, minkälaisiin yhteiskunnallisiin taustaolettamiin ja ihanteisiin järkeily ja harkinta käytännön tasolla pohjaavat erityisesti vastuullistamisen näkökulmasta. Aineisto on muodostettu haastattelemalla kunnallisen aikuissosiaalityön työntekijöitä, ja aineiston analyysissa on hyödynnetty diskurssianalyysia. Haastattelukerronnassa tuotetaan käsitystä vastuullisista ja vastuullisuuteen opetettavista asiakkaista, mikä istuu rikkonaisesti arjen työhön ja  aiheuttaa ristiriitoja. Haastateltavien kerronnassa voi nähdä vuorottelevan yksilön vastuun ja vastuullistamisen kiistämättömyys ja kontekstit huomioiva harkinta. Työtä ohjaavat yhteiskunnalliset taustaoletukset törmäävät sosiaalityön arjen todellisuuteen: ihmisten tilanteiden ja toimintakyvyn arviointi on jatkuvassa ristiriidassa vallitsevan yksilöllistymistä painottavan ideologian kanssa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-05

Viittaaminen

Ojanen, K. (2023). ”Kyllähän siitä omasta vastuusta puhutaan aika paljonkin aikuisten kanssa.” Asiakkaiden vastuullistaminen sosiaalityöntekijöiden haastattelupuheessa. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 31(4), 356–375. https://doi.org/10.30668/janus.119800