“Se menee erityisen kipeään paikkaan” – Sosiaalityöntekijöiden ammatillisia orientoitumisia valkoisuuteen ja rodullistaviin rakenteisiin

Kirjoittajat

  • Enni Mikkonen Lapin yliopisto

Abstrakti

Valkoisuuteen sisältyvän vallan ja koloniaalisuuden risteymät rakentavat hegemonista tietopohjaa ja käytäntöä sosiaalityössä, mutta aiheeseen on kiinnitetty vain vähän huomiota alan tutkimuksessa. Artikkelissani jäsennän sosiaalityön orientaatioita suhteessa valkoisuuden ja rodullistavien rakenteiden tuottamiseen, ylläpitämiseen ja purkamiseen ammatillisissa käytännöissä ja konteksteissa. Laadullisena aineistona toimii 12 sosiaalityöntekijän avointa haastattelua eri puolilta Suomea, mitä analysoin teemoittelevalla sisällönanalyysillä. Tulokset kuvaavat hiljaisuutta, joka sosiaalityössä vallitsee liittyen alan toiseuttaviin rakenteisiin, sekä sitä, miten niiden tunnistaminen voi olla sosiaalityöntekijöille kipeä prosessi. Sosiaalityöntekijät joutuvat usein tasapainottelemaan eriarvoistavien rakenteiden ja ammattieettisten arvojensa rajapinnoilla. Niihin sisältyvien ristiriitojen tunnistaminen purkaa hiljaisuutta ja hegemonisia prosesseja sekä pyrkii kohti moninaisempaa, koloniaalisia ja rodullistavia prosesseja kriittisesti tarkastelevaa sosiaalityötä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-09-27

Viittaaminen

Mikkonen, E. (2023). “Se menee erityisen kipeään paikkaan” – Sosiaalityöntekijöiden ammatillisia orientoitumisia valkoisuuteen ja rodullistaviin rakenteisiin. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 31(3), 253–271. https://doi.org/10.30668/janus.120825